Welkom bij ijk je wijk

Wat vindt u van uw wijk? Tevreden, niet tevreden? Kunt u invloed uitoefenen op uw wijk?

Binnen een woongemeente of kortweg gemeente kunnen en aantal straten of lanen aangewezen worden welke een gebied afbakenen, dat men een woonwijk of wijk noemt. Vaak is zo’n aanduiding officieel, van overheidswege, en meestal is er een naam aan gekoppeld. In zo’n wijk zijn duizenden, zo niet tienduizenden mensen gehuisvest in allerlei vormen van woningen. In zo’n wijk kan, naast wonen, sprake zijn van dienstverleningen, al of niet van overheidswege en ook van commerciële bedrijvigheid in de vorm van ambachten en andere ondernemingen. Een groep als kunstenaars komt ook regelmatig voor in een wijk.

Als bewoner van zo’n wijk heb je bepaalde ideeën over dat leefgebied. Wat vind je er prettig, wat mooi? Vind je het er goed wonen? Maar ook, wat vind je niet prettig in je wijk, wat staat je tegen, wat zou nou veranderd moeten worden? Kortom je hebt een aantal eisen, in feite persoonlijke standaarden betreffende je wijk. Deze eigen standaarden kun je toetsen aan de werkelijkheid in die wijk. Je eigen eisen, standaarden toetsen of ijken aan de realiteit. Hoever liggen je verlangens, je eisen, en de werkelijkheid uit elkaar? Kun je er zelf wat aan doen om een mogelijke kloof te verkleinen? Kun je überhaupt als eenling, als individu, invloed uitoefenen op wat er in zo’n wijk gebeurt en wat er in feite zou moeten gebeuren? Menigeen heeft zich verdiept in dit soort zaken en dat willen wij ook doen via deze website. Proberen om kleine “bestuurslaag” in beeld te brengen en te houden om onze mening, onze behoeften en belangen, in onze wijk, duidelijker kenbaar te kunnen maken aan hogere bestuurslagen, zoals de gemeente, de provincie en zelfs de centrale overheid, het rijk. De pers zou ook een goede partij kunnen zijn.

Onze wijk betreft de HorstlandenVeldkamp in de gemeente Enschede.